Bu denli büyük yatırımların sonunda, sürekliliği sağlanan iyi ürün; kalite ve kontrolle elde edilebilir. Hammadde temininden kalıplama aşamasına, pres operasyonundan stoklamalara ve kimyasal yüzey işlemlerinden ambalajlamaya varıncaya kadar her ürüne ait tetkikler ve analizler ISO 9000 kalite güvencesi denetimi altında yapılmaktadır.